Bibliothèque scolaire

Nei Regelen an der
Bibliothéik
Ech wäsche / desinfizéire meng Hänn virdrunn an duerno
Ech hale mäi Mask och an der Bibliothéik un
Ech jäizen a lafen net
Ech paken nëmmen déi Bicher un, déi fir mäi Cycle geduecht sinn
Ech froën d’Joffer Danielle, wann ech ee Buch net direkt fannen
Soubal ech ee Buch fonnt hunn, gëtt et agescannt an ech verloossen d’Bibliothéik
Ech hale mech net am Lieseck oder op de Fatboy Puff’en op.