Am Verkéiersgaart zu Mondorf

Am verkéiersgaart zu Mondorf konnten d’Schüler/innen aus dem C4.2 an Zesummenaarbecht mat der Police e séchert Verhale mam Velo am Verkéier léieren.